Mission Statement

                                

Missie, Visie, Achtergrond en Werk
Jeanette H. Reitsma/coachingpraktijk Stromen

Mijn missie:
Ik inspireer mensen binnen Coachingpraktijk Stromen om verbinding te maken met hun authentieke gevoelens, verlangens en gedachten en met hun innerlijke kracht (die ieder mens heeft) en daarmee lever ik een bijdrage aan liefdevolle relaties tussen mensen (en met zichzelf) én hun kinderen en dus aan wereldvrede !
Daarnaast en daarvoor reik ik hen zeer concrete middelen aan om met zichzelf én hun partner (en anderen) in gesprek te zijn op een veilige, respectvolle en open manier, zodat er (in plaats van verwijdering en afstand) toenadering, begrip en verbinding kan ontstaan.

Achtergrond:
Zeker een op de vier à vijf relaties/huwelijken houdt niet langdurig stand. In vinex-wijken zelfs één op de twee à drie relaties. Uit onderzoek blijkt dat vooral de jaren na de geboorte van een eerste of tweede kind uitdagend zijn voor de partners en dus van cruciaal belang voor de kwaliteit en het voortbestaan van hun relatie.
Uit alle publicaties over dit onderwerp en mijn eigen gesprekken met jonge stellen blijkt dat het grootste probleem is het ervaren van onvoldoende mogelijkheden om open met elkaar in gesprek te kunnen blijven, elkaar ‘vast te blijven houden’, ook in moeilijker perioden.

Kortom: stellen weten niet goed meer hoe ze met elkaar kunnen praten over wat er werkelijk toe doet!
Patronen, meestal meegenomen uit de eigen opvoeding, staan vaak (onbewust en onbegrepen) in de weg om geweldloos en liefdevol met elkaar te kunnen blijven communiceren.
Dit resulteert in veel gevallen in het zich terugtrekken van de partners, waardoor er helemaal niet meer met elkaar gesproken wordt en het risico op uitbarstingen van (verbaal) geweld ernstig toeneemt.

De realiteit laat een confronterende waarheid zien: over een paar jaar zullen er weinig kinderen meer zijn die weten hoe het is om op te groeien in een huis met de twee ouders, bij wie zij geboren zijn.

De consequentie daarvan is, dat kinderen, doordat zij opgroeien in de roerige periode die vooraf gaat aan de scheiding van hun ouders, niet opgroeien in een open, liefdevolle en voor hen veilige omgeving!
Het gevaar is:

  1. dat kinderen onvoldoende leren om vanuit veiligheid alles te kunnen communiceren wat hen zelf bezighoudt; hun gevoelens en emoties. (kinderen houden zich al snel in om lief gevonden te worden, de lieve vrede te bewaren of uit angst om ‘schuldig’ te zijn aan de spanning tussen beide ouders en/of agressie van de ouder(s) over zich heen te krijgen)
  2. dat kinderen onvoldoende leren hoe zij in vrijheid kunnen communiceren met en naar anderen: in openheid, zonder aanvallend, kwetsend gedrag of het gevoel zelf aangevallen te worden.

En de dringende vraag is: hoe kunnen wij vrede in onze gezinnen, scholen, gemeenschappen, land en dus ‘vrede op aarde creëren’ met elkaar, als wij zelf de handvatten niet hebben om respectvol te kunnen communiceren met elkaar en onze kinderen dat kunnen voorleven?

Open kunnen communiceren is de basis van verbinding tussen mensen in vrijheid!

Mijn visie:
Het lijkt mensen te ontbreken aan basis-vertrouwen, inzicht en concrete handvatten om open en in vrijheid te communiceren met elkaar.
De basis ligt in henzelf; dat wat zij (= ieder van ons) meegekregen hebben vanuit het eigen gezin van herkomst, de opvoeding en hun levensomstandigheden.
Dat levert bij iedereen een rugzakje met kwaliteiten én belemmeringen op.
De belemmeringen zijn de overlevingsstrategieën om pijn te vermijden en deze zorgen voor onvrijheid in de persoon zelf en in zijn/haar omgang met anderen.

Ik geloof dat ieder mens in wezen heel is en beschikt over natuurlijke kracht, creativiteit en het verlangen naar liefdevolle relaties.

Mijn visie is dat ik een bijdrage kan en mag leveren aan het bewustzijn van mensen om vanuit hun eigen heelheid, kracht en creativiteit meer liefdevolle vrijheid te ervaren en uit te dragen, waarbij een open en vrije communicatie een levensgroot en essentieel onderdeel vormt.

Mijn kernwaarden:
Mijn persoonlijk contract: I am an open, creative, strong and beautiful woman.

Ik streef onbevooroordeelde en liefdevolle aandacht na voor alle mensen om mij heen.
Mijn grote verlangen is om verbinding met mensen te ervaren.
Ik geloof dat ieder mens in wezen heel is en beschikt over natuurlijke kracht en creativiteit.
Van daaruit is persoonlijke groei op ieders eigen niveau mogelijk en ik spreek mijn cliënten graag aan op die innerlijke wijsheid.
Ik ervaar mijzelf innig verbonden met onze aarde en met alle levende wezens daarop.
Vanuit die verbondenheid toon ik respect voor zowel mens, dier als natuur en mijn fysieke omgeving.

Mijn werk binnen coachingpraktijk Stromen:
Mijn visie en missie komen samen in de producten die ik aanbied binnen mijn coachingpraktijk:
– individuele coaching
–  relatie coaching (partnerStroom)
– opstellingen
– trainingen
– blogs
– vlogs
– voorstellingen
– gedichten

Mijn doelgroep:
Ik richt mij hoofdzakelijk op jonge mensen (tot 45 jaar) met een partner-relatie die graag ouders willen worden of kinderen hebben onder de 12 jaar.
Specifiek aan deze mensen in mijn doelgroep is, dat zij zich bewust zijn dat een relatie niet vanzelf groeit en bloeit, maar bewuste en regelmatig voeding nodig heeft. Dat betekent concreet dat deze stellen bereid zijn om naar hun eigen gedrag binnen hun relatie te kijken en samen te werken aan meer verbinding met zichzelf en met elkaar.
Verder kan ieder die het verlangen heeft te groeien in bewustzijn en persoonlijke groei, bij mij terecht voor een gesprek of coaching.

                                                                                                              4 augustus 2016